foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Zastanawiasz się nad wyborem klasy mundurowej?

Nie wiesz, jak w „mundurze” będzie wyglądało twoje zawodowe życie? 

Jaki warunki musisz spełnić, by zostać pracownikiem służb granicznych, policji czy wojska?

Na te wszystkie pytania próbowano odpowiedzieć podczas konferencji poświęconej klasom mundurowym, która odbyła się w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy powiedzenie:  „Za mundurem panny sznurem…” jest jeszcze ciągle aktualne. Wydaje się, że rosnąca popularność klas mundurowych, które funkcjonują w coraz większej liczbie szkół ponadgimnazjalnych jest  znakomitą odpowiedzią.   Ale czy na pewno?

               12 grudnia 2019 roku w godz. 10:00-12:30 w Liceum im. Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyła się I Krajowa Konferencja pn. „Absolwenci klas mundurowych – ścieżki kariery zawodowej”. Organizatorami konferencji byli: Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, Powiat Wodzisławski oraz Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym Akademii WSB w Cieszynie.

               Celem przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na etos służby w formacjach umundurowanych w kontekście wyboru ścieżki kariery zawodowej po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej w klasach  mundurowych. Była to również okazja do wymiany doświadczeń przedstawicieli szkół na temat organizacji i funkcjonowania takich klas w różnych miastach. Przedstawiciele Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych oraz ratownictwa górniczego, omawiali „blaski i cienie” służby, zwracając jednocześnie uwagę na kryteria warunkujące możliwość przyjęcia do poszczególnych służb.

               Ważnym punktem Konferencji było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej a Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, w którym funkcjonują klasy w zakresie edukacji policyjnej oraz ratownictwa medycznego i pożarnictwa.

               Porozumienie w imieniu Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB  prof. Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, podpisał dr hab. Robert Socha, prof. AWSB, a w imieniu Liceum dyrektor szkoły, dr Piotr Skowronek.

               Podczas Konferencji wręczono również nagrody dla zwycięzców konkursu „Prewencyjni, kryminalni – wszyscy fajni”, który odbył się w listopadzie i skierowany był to klas VII i VIII szkół podstawowych Rydułtów, Radlina i Pszowa. Nagrody ufundowane zostały przez Burmistrz Miasta Rydułtowy oraz Radę Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach . Konferencja była również świetną okazją do wzięcia udziału w organizowanym w tym dniu w szkole maratonie pisania listów Amnesty Intenational.

               Udział w konferencji wzięli również zaproszeni goście : Starosta Wodzisławski – Leszek Bizoń, członek Zarządu Powiatu Wodzisławskiego – Kornelia Newy, Zastępca Burmistrza Miasta Rydułtowy – Mariola Bolisęga, Naczelnik Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim - Katarzyna Zöllner-Solowska, z-ca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim – mł. bryg. Rafał Adamczyk, Z-ca Naczelnika Gabinetu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – kom. Jarosław Gorzawski, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim podinsp. Adam Fiedosiuk oraz dyrektorzy szkół posiadających klasy mundurowe, przedstawiciele szkół podstawowych, a także przedstawiciele mediów.

Moderatorem oraz jednym z prelegentów konferencji był mł.asp. mgr Patryk Błasik z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim oraz długoletni nauczyciel edukacji policyjnej w aspekcie praktycznym  w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla prelegentów, którymi byli: z ramienia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Katowicach – mjr Małgorzata Kobryń-Król, Straży Granicznej - ppor. Przemysław Podurgiel, Państwowej Straży Pożarnej – mł. bryg. Radosław Wójcik, Naczelnik Ośrodka Szkolenia PSP w Katowicach oraz mgr Tomasz Ciupa – ratownik górniczy, mistrz świata w Międzynarodowych Zawodach Zastępów Górniczych  z Bytomia. Szczególne podziękowania kierujemy do Prof. ASWB dr hab. Roberta Sochy  za współorganizację oraz prelekcję podczas  Konferencji.

Więcej informacji o konferencji  Absolwenci klas mundurowych – ścieżki kariery zawodowej  na https://www.facebook.com/Liceum-Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce-im-Noblist%C3%B3w-Polskich-w-Rydu%C5%82towach-142957169102405/

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane na stronach szkoły http://www.skalna1.edu.pl/ i uczelni http://wsb.edu.pl/

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

dziennik

4458 zdalna

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2023 dr.EGw Rights Reserved.