foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZAJĘCIA DODATKOWE

Edukacja policyjna

  • dla zainteresowanych w przyszłości zawodem policjanta, detektywa czy studiami na kierunku służba bezpieczeństwa
  • nauka w klasie pozwoli Ci poznać przyszły zawód od strony teoretycznej i praktycznej. Zajęcia, które prowadzą specjaliści z Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim to m.in.: techniki samoobrony i techniki interwencyjne, testy sprawnościowe,  musztra oraz zajęcia z zakresu teorii dotyczące kodeksu wykroczeń, prawa karnego i ruchu drogowego.
  • absolwent tej klasy otrzyma dodatkowe punkty preferencyjne podczas rekrutacji  na studia w wyższych szkołach policyjnych oraz do  służby w Policji.

Ratownictwo medyczne, pożarnictwo

  • dla zainteresowanych w przyszłości zawodem związanym z medycyną, służbami ratowniczymi i pożarniczymi. Program zajęć obejmuje podstawy pracy w tych zawodach
  • zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez specjalistów z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim, Ochotniczej Straży Pożarnej Pszowa i Rydułtów oraz przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia.
  • uczniowie realizują kurs podstawowy strażaków ratowników OSP obejmujący m.in.
  • podstawowe zasady organizacji ochotniczych straży pożarnych, teorię i taktyki gaszenia pożarów, organizację akcji ratowniczo-gaśniczej, ćwiczenia ze sprzętem ratowniczym.  Dodatkowo mogą zaliczyć kurs KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY, a po jego ukończeniu przystąpić do egzaminu państwowego i otrzymać  tytuł RATOWNIKA.

Zajęcia muzyczne:

  • profesjonalnie prowadzona edukacja w zakresie wokalu i gry na instrumentach
  • zajęcia prowadzone w szkole oraz w OPP w Rydułtowach
  • przygotowanie do występów szkolnych, pozaszkolnych, konkursów

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.