Regulamin i karta zgłoszenia

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich  w Rydułtowach

ma zaszczyt zaprosić  na XV Wieczór Kolęd Międzynarodowych,

który odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 r. o godz.17.00

 w RCK „Feniks” w Rydułtowach.

 

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich  w Rydułtowach

 organizuje tradycyjnie co roku Wieczór Kolęd Międzynarodowych,

celem którego jest:

  • pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd w różnych językach
  • zwiększenie motywacji do nauki języków obcych
  • integracja pokoleń
  • integracja środowiska lokalnego.

 

Wieczór Kolęd Międzynarodowych nie ma formy konkursu,

nie wprowadza elementu rywalizacji.

 

Wstęp bezpłatny

Serdecznie zapraszamy

 Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie

Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-11-11 20:26:29
Załączniki