Wyjazd ze szkołą w Orłowej.

W piątek 23 listopada udaliśmy się na Uniwersytet Opolski razem z zaprzyjaźnioną szkołą w Orlowej i ZSP w Pszowie. Wizyta ta miała miejsce w Instytucie Chemii, gdzie wysłuchaliśmy wykładu w języku angielskim o hormonach, a w szczególności estrogenach. Wykład wygłosił prof. Piotr Wieczorek. Później młodzież brała udział w zajęciach laboratoryjnych izolując barwniki z roślin, a następie metodą chromatografii kolumnowej i cienkowarstwowej rozdzielała składniki. Zajęcia przygotowali pani dr Dorota Wieczorek i pan prof. Jacek Lipok. Po zajęciach zwiedziliśmy Uniwersytet Opolski i miasto Opole.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-11-24 21:28:57