UWAGA MATURZYŚCI!!!

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku po godz.12.00.


3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 zostanie uruchomiony SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Bezpośredni link do serwisu:

serwer 1: https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

serwis 2: https://serwis.oke.jaworzno.pl:10443/m18/index.php.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna - 21 - 22 sierpnia 2018 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

............

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-07-02 22:34:58