Spotkanie z rodzicami 21 września 2017 r. • Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Spotkanie z rodzicami 21 września 2017 r.

Zapraszam na spotkanie rodziców w czwartek 21 września 2017 r.

Klasy II i III - godz. 17.30 sala gimnastyczna

Klasy I - godz. 18.30 sala gimnastyczna

Członków Prezydium Rady Rodziców oraz po jednym przedstawicielu klas pierwszych zapraszam do gabinetu dyrektora o godz. 18.45.

Piotr Skowronek

dyrektor szkoły

............

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-09-19 16:27:09