Seminarium "Bo liczy się człowiek"

Paulina Hetmańczyk z kasy II c i dyrektor Piotr Skowronek uczestniczyli w ubiegły czwartek w konferencji podsumowującej projekt "Bo liczy się człowiek" w Pszczynie.

https://www.facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego/posts/1755678131169571

Seminarium, zorganizowane w ramach projektu "Bo liczy się człowiek". Organizator: Centrum Rozwoju Lokalnego, Partner: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Współpraca: Centrum Żydowskie w Oświęcimiu, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.
Projekt zrealizowany w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Samorząd Województwa Śląskiego

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-11-26 12:05:58