Sale na czas matur

W związku z egzaminem maturalnym od jutra 9 maja do 20 maja (włącznie) będą obowiązywały stałe sale dla klas I i II
1a - 10
1b - 11
2a - 26
2b - 21
2c - 22
II piętro jest wyłączone z zajęć!

............

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2019-05-08 20:31:00