"Alkogogle" na SKALNEJ

5 listopada w Liceum imienia Noblistów Polskich w Rydułtowach odbyło się spotkanie na temat profilaktyki antyalkoholowej i narkotykowej. Prowadzący zajęcia – pan Piotr Mazanek przedstawił jakie są skutki i przyczyny jazdy samochodem po spożyciu alkoholu i narkotyków. Na zajęciach uczniowie mogli sprawdzić jak zachowuje się człowiek po spożyciu alkoholu i narkotyków przez nałożenie na oczy „alkogogli” – okularów imitujących samopoczucie po spożyciu alkoholu i narkotyków.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-11-06 19:56:34