Projekt ekologiczno-językowy

Mamy zaproszenie od Centrum Edukacji Obywatelskiej do wzięcia udziału w półrocznym projekcie ekologiczno-językowym dla 12 osób (6 girls+6boys). Wyjazd na seminarium w Bonn 5.09.-11.09. Kolejne w grudniu w Krakowie. Dofinansowanie projektowe obejmuje dojazd do Niemiec, hostel, wyżywienie. Koszt-to 20Euro na dodatkowe potrzeby( przejazd do granicy, część programu zwiedzania). Warunek-decyzja na już, przesłanie danych (imię, nazwisko, PESEL, adres, tel.rodzica), przesłanie zgody rodziców online, chęć do pracy nad projektem w języku lengłydż, mini-przygotowanie do Dnia Polskiego w trakcie wizyty. Pierwszeństwo mają eTwinnerzy z zeszłorocznej klasy 1szej oraz uczniowie mojej grupy 2a/b/c zeszłorocznej. Zgłoszenia do środy w grupie FB Może czas na Skalną oraz na adres mailowy: klasopracownia23@gmail.com 

Zapraszam! Mirosława Dyka-Płonka

............

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-08-20 22:01:22