Profilaktyka raka piersi oraz szyjki macicy

W dniu 25.09.2018 w Liceum Ogólnokształcącym imienia Noblistów Polskich odbyło się dwugodzinne spotkanie na temat profilaktyki raka piersi oraz szyjki macicy. Na zajęciach zostały przedstawione sposoby wykrywania, zapobiegania oraz leczenia raka piersi oraz szyjki macicy.
Został również szeroko opisany problem palenia papierosów, jego przyczyny oraz skutki. Osoba prowadząca zajęcia zaprezentowała uczennicom sposób samobadania piersi na manekinie. Uczennice miały możliwość samodzielnego wypróbowania metody badania piersi poprzez ćwiczenie na manekinie. Po spotkaniu zostały rozdane ulotki oraz biuletyny informacyjne.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-09-26 17:34:11