Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2011-01-05 21:44:15

W związku z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z 6 października 2010 r. dzień 7 stycznia jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Szkoła informuje jednocześnie rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w tym dniu.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-12-21 14:10:29
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-12-21 14:09:13

W środę 22 grudnia lekcje rozpoczynają się o godz. 8.00!

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-12-17 08:43:41

Nie tylko Sztokholm i Oslo uroczyście świętują 10 grudnia, to także święto rydułtowskiej „Alma Mater” Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-12-05 21:46:13