Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-11-03 09:42:34

Informuję, że 12 listopada 2010 roku mija termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do świąt w formie bonów towarowych. Wniosek w załączeniu.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-10-29 14:19:34

W związku z rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 6 października 2010 r. dyrektor szkoły ogłasza w roku szkolnym 2010/2011 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 12 listopada, 7 stycznia, 2 maja, 4 maja, 5 maja i 6 maja.

Szkoła informuje jednocześnie rodziców (prawnych opiekunów) o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych organizowanych w dniach, o których mowa powyżej. Ze względów organizacyjnych zwracamy się z prośbą o wcześniejsze poinformowanie wychowawców o obecności ucznia w szkole w tych dniach.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-10-28 19:22:50

3 listopada 2010 roku odbędzie się próbna matura z matematyki. Piszą ją wszyscy uczniowie klas trzecich. Prosimy o ponowne zapoznanie się z procedurą organizowania matury. Więcej w zakładce "Dla maturzystów". Lekcje pozostałych klas odbywają się według planu.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-10-28 19:08:15

4 listopada 2010 r. o 12.30 rozpoczyna się kolejna edycja
szkolnego konkursu ortograficznego.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2010-10-28 19:05:59

W Rydułtowskim Centrum Kultury zapraszają:

(czytaj więcej)