Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Wiadomości
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-08-06 23:03:59


J. polski - 27.08.2018 godzina 8.30 (1a, 3c)

Geografia - 27.08.2018 godzina 8.30 (1b)

Matematyka - 29.08.2018 godzina 8.00 (1a, 1b, 1c, 2b, 2c)

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-08-06 22:51:22

Pisemne matury poprawkowe 2018 ruszą punktualnie o godzinie 9.00 21 sierpnia.

Dotyczy to wszystkich przedmiotów. 

 

Poprawka z egzaminu ustnego z języka angielskiego odbędzie się 21 sierpnia o godzinie 8.30.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-07-02 22:34:58

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w macierzystych szkołach zdających w dniu 3 lipca 2018 roku po godz.12.00.


3 lipca pomiędzy godz. 00:00 a 2:00 zostanie uruchomiony SERWIS umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Bezpośredni link do serwisu:

serwer 1: https://serwis.oke.jaworzno.pl/m18/index.php

serwis 2: https://serwis.oke.jaworzno.pl:10443/m18/index.php.

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego - dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

1. Część pisemna - 21 sierpnia 2018 r. (wtorek, godz. 9:00)

2. Część ustna - 21 - 22 sierpnia 2018 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 10 lipca br. Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym.

Egzamin w terminie poprawkowym NIE JEST LICZONY DO OPŁATY jako kolejne podejście, więc NIE PODLEGA DODATKOWEJ OPŁACIE.

(czytaj więcej)
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-06-22 22:26:33
Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź, 2018-06-22 22:12:11

Zapraszamy do fotorelacji z zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

UDANYCH i BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!


(czytaj więcej)