Nie żyje były dyrektor Ryszard Zapał

Dziś zmarł były Dyrektor naszego liceum Ryszard Zapał.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

 

 

Urodzony 18 października 1950r. w Grodkowie. W 1973r. ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Funkcję dyrektora objął 1 sierpnia 1986r. Przedtem m.in. był pracownikiem naukowym Instytutu Śląskiego w Opolu, pełnił funkcję zastępcy dyrektora SP nr 6 w Wodzisławiu Śl. i Zasadniczej Szkoły Budowlanej w Wodzisławiu Śl. Pracował jako wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach i inspektor Oświaty i Wychowania KOW w Wodzisławiu Śl. Jako dyrektor rydułtowskiego liceum okazał się znakomitym gospodarzem, wyremontował i zmodernizował szkołę, m.in. podłączył budynek do ciepłowni. Wyposażył szkołę w nowoczesny sprzęt audiowizualny i komputerowy. Przebudował ostatnie piętro, przystosował szkołę dla uczniów niepełnosprawnych (winda, toalety) oraz dobudował nowe wejście do budynku. Inspirował nauczycieli do poszukiwania ciekowych rozwiązań dydaktycznych, jego zasługą była prężnie działająca Rada Szkoły.

Za jego kadencji uczniowie zdobywali czołowe wyróżnienia na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim z języka polskiego, chemii i biologii. Młodzież mogła wszechstronnie rozwijać zainteresowania turystyczno – krajoznawcze. Ze stanowiska dyrektora odszedł w1998r., w związku z powołaniem na stanowisko burmistrza miasta Pszów. Za działalność zawodową i społeczną otrzymał m.in. Brązowy Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”, Odznakę „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”, Srebrną Odznakę Zasłużonego dla Turystyki Szkolnej”.

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2018-06-07 21:57:36