Konkurs wiedzy i umiejętności policyjnych - edycja I

W dniu 25 maja 2017 roku o godzinie 11:00 w Liceum Ogólnokształcącym im. Noblistów Polskich w Rydułtowach odbył się „Konkurs o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim i Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach w zakresie wiedzy i umiejętności policyjnych”. Organizatorami konkursu byli Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach dr Piotr SKOWRONEK oraz Komendant Powiatowy Policji w Wodzisławiu Śląskim mł. insp. mgr Jarosław GRUDZIŃSKI, pod patronatem Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. i Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl.

Do udziału w Konkursie zgłosiło się 5 szkół ponadgimnazjalnych i każda wystawiła po dwie dwuosobowe drużyny:
1. Liceum Ogólnokształcące w Gogołowej, ul. Wiejska 89, 44-323 Połomia
2. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, ul. Wyszyńskiego 37, 44-120 Pyskowice
3. Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach, ul. Sikorskiego 132, 44-103 Gliwice
4. II LO w ZSZ nr 2 w Knurowie, ul. Szpitalna 29, 44-134 Knurów
5. Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, Skalna 1, 44-280 Rydułtowy

Łącznie w Konkursie udział wzięło 20 zawodników z w/w szkół.

Wyniki:

III miejsce
LO Pyskowice
Krzysztof Żeno,
Łukasz Ptak,

II miejsce
ZSET Gliwice
Kamil Wojtaczka,
Kacper Przeradzki,

I miejsce
LO Rydułtowy
Piotr Dzierżęga,
Patryk Honisz.

Wyróżniono nagrodami rzeczowymi najlepszych indywidualnie zawodników w konkurencjach:
 Test wiedzy – Patryk Honisz z LO w Rydułtowach,
 Test sprawności Fizycznej – Szymon Wrzeciono z LO w Pyskowicach

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-05-26 10:11:53