Inwestujemy w talenty – III edycja. • Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach
Inwestujemy w talenty – III edycja.

Szanowni Państwo

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyznaczył termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu Śląskie. Inwestujemy w talenty – III edycja oraz zatwierdził wzory dokumentów niezbędnych do jego realizacji.

Szczegółowe informacje na stronie:

https://efs-stypendia.slaskie.pl/content/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-w-ramach-projektu-slaskie-inwestujemy-w-talenty---iii-edycja

 

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-09-28 20:30:46