Egzaminy poprawkowe sierpień'2017

 

 

przedmiot

uczennica/uczeń

skład komisji

godz.

 

matematyka

kl. I

    23.08.2017

K. B. Ia

K. R. Ia

E. K. Ia

D. K. Ia

J. B. Ib

L. M. Ib

K. S. Ic

N. W. Ic

 

przewodniczący- dyrektor szkoły

członkowie:

- mgr E. A.

- mgr M. M.

 

 

 

9.00 część pisemna

część ustna –

 po sprawdzeniu części pisemnej

 

  matematyka

kl. II

24.08.2017

N. M. IIb

B. W. IIb

M. K. IIc

I. K. IIc

B. R. IIc

A. S. IIc

przewodniczący- dyrektor szkoły

członkowie:

- mgr E. A.

- mgr M. M.

 

 

9.00 część pisemna

część ustna –

 po sprawdzeniu części pisemnej

 

    jęz. polski

kl. I

24.08.2017

 

D. K. Ia

J. B. Ib

N. W. Ic

przewodniczący- dyrektor szkoły

członkowie:

- mgr G. C.

- mgr M. F.

- mgr M. K.

 

13.00 część pisemna

część ustna –

 po sprawdzeniu części pisemnej

 

przyroda

kl.II

25.08.2017

 

 

 

  1. S. kl.IIc

przewodniczący- dyrektor szkoły

członkowie:

- dr E. G.

- dr M. K.

 

9.00 część pisemna

część ustna –

 po sprawdzeniu części pisemnej

 

 

przedmiot

uczennica/uczeń

skład komisji

godz.

 

matematyka

kl. III

22.08.2017r.

 

M. S. IIIb

B. K. IIIb

K. Ch. IIIc

M. S. IIIc

 

 

 

przewodniczący- dyrektor szkoły

członkowie:

- mgr E.A.

- mgr M.M.

 

 

 

9.15 część pisemna

część ustna –

 po sprawdzeniu części pisemnej

 

jęz. polski

kl. III

22.08.2017r.

 

K. K. IIIc

N. S. IIIc

 

przewodniczący- dyrektor szkoły

członkowie:

- mgr M.F.

- mgr K.O.

 

 

 

11.00 część pisemna

część ustna –

 po sprawdzeniu części pisemnej

Opracowane przez: Eugeniusz Gwóźdź dnia: 2017-06-22 10:40:40