„Bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży”

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH Wydział Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Katowicach koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa śląskiego. Co roku w okresie ferii letnich i zimowych uruchamiany jest numer alarmowy: 032 200 21 71 czynny całą dobę Telefon obsługują od 7.30 do 15.30 pracownicy Kuratorium Oświaty w Katowicach, natomiast od 15.30 do 7.30 pracownicy Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Dzwoniąc pod wyżej wymieniony numer można zgłaszać zastrzeżenia dotyczące organizacji wypoczynku, w szczególności przypadki niezapewnienia przez organizatorów właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży.

Wypoczynek letni i zimowy, potocznie zwany wakacjami i feriami to dla dzieci i młodzieży szczególna okazja do odpoczynku i zabawy. Jest on organizowany w różnych formach, np.: kolonii, obozów, zimowisk lub półkolonii. Organizując różnego rodzaju zorganizowane formy wypoczynku, w szczególny sposób należy zadbać o bezpieczeństwo ich uczestników, zwracając uwagę na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa. Poniżej przedstawiamy informacje i dane teleadresowe przydatne zarówno organizatorom w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, jak i samym uczestnikom wypoczywającym w miejscu zamieszkania lub korzystającym z form wyjazdowych wypoczynku. Sprawując nadzór nad placówkami wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach ściśle współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, Policją, Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Państwową Inspekcję Sanitarno - Epidemiologiczną, Państwową Inspekcją Nadzoru Budowlanego, Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego - Wydziałem Turystyki i Sportu, Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Strażą Graniczną. W razie stwierdzenia uchybień i nieprawidłowości należy powiadomić podmioty właściwe do podjęcia kontroli i interwencji.

Opracowane przez: admin Admin dnia: 2010-02-04 08:08:30
Załączniki