foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

Strona internetowa www.skalna1.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • wersja tekstowa strony, bez grafiki
  • mapa strony,
  • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego
  • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • zapewnienie kontaktu telefonicznego,
  • zapewnienie kontaktu korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku zainstalowanej windzie

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.