foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach.

Strona internetowa www.skalna1.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo
 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • wersja tekstowa strony, bez grafiki
 • mapa strony,
 • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi wideo tłumacza języka migowego
 • focus dla osób niedowidzących pojawiający się wokół elementów nawigacyjnych,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zapewnienie kontaktu telefonicznego,
 • zapewnienie kontaktu korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, ul. Skalna 1, 44-280 Rydułtowy

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia. Osoby niepełnosprawne mają dostęp do wszystkich pomieszczeń w budynku zainstalowanej windzie

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym parterze.

Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacje na temat procedury odwoławczej

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt . 

W zgłoszeniu nalezy podać:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu (32 457 83 60) - osobą  wyznaczoną do kontaktu  jest  pani Monika Brych - p. o. Dyrektor Szkoły.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

 

Data ostatniej aktualizacji: 31 marca 2022 r.

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.