foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

EFRRlaptopy

Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach skorzystali z możliwości wypożyczenia laptopów otrzymanych przez szkołę dzięki środkom otrzymanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

4458 zdalna

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

dziennik

4458 zdalna

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2023 dr.EGw Rights Reserved.