foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ZARZĄDZENIE  NR 24/2019/2020

DYREKTORA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. NOBLISTÓW POLSKICH W RYDUŁTOWACH

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Na podstawie  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z 2020 r.) oraz w porozumieniu z Wydziałem Oświaty Starostwa Powiatowego Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im Noblistów Polskich w Rydułtowach zarządza zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych od 12 marca 2020 do 25 marca 2020. W tym czasie szkoła będzie zamknięta.

O wszelkich zmianach i wznowieniu zajęć szkoła będzie informować rodziców za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2021 dr.EGw Rights Reserved.