foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

Szczepienie 

- rekomendowane dla pracowników szkół

   oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja 

- przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem

   lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans

- minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena

- częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu,

   unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka

- w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie

- przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

Więcej informacji ---> pobierz plik

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.