foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KLASA 1 B

HUMANISTYCZNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język polski
 • historia
 • język angielski

JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki (kontynuacja) lub język włoski (od podstaw)

 

 

Język angielski jest językiem wiodącym. Zajęcia realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania uczniów.
 Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są również w grupach międzyoddziałowych. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE O KLASIE

Klasa humanistyczna jest adresowana do uczniów, którzy interesują się przedmiotami humanistycznymi.

Klasa przygotowuje uczniów do zdania matury rozszerzonej z języka polskiego, historii i języka angielskiego.

Dodatkowo uczniowie biorą udział w realizacji projektów naukowych i popularyzatorskich oraz innych przedsięwzięć z zakresu przedmiotów kierunkowych.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • wyjazdy na wykłady z przedmiotów humanistycznych, między innymi na Uniwersytet Śląski
 • udział w wykładach pracowników naukowych w szkole
 • zajęcia kółka historycznego, języka angielskiego, artystycznego
 • wyjazdy do teatru, wyjścia do kina, udział w warsztatach artystycznych
 • udział w debatach oxfordzkich
 • przygotowanie zainteresowanych uczniów do konkursów i olimpiad z zakresu przedmiotów kierunkowych

Klasa o profilu humanistycznym przeznaczona jest dla  uczniów, którzy chcieliby studiować między innymi:

 • prawo
 • administrację
 • filologię polską
 • filologię angielską
 • logopedię
 • dziennikarstwo,
 • psychologię
 • stosunki międzynarodowe
 • kulturoznawstwo
 • historię
 • reklamę
 • aktorstwo

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.