foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

KLASA 1 A

biologiczno-chemiczna

 

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

JĘZYKI OBCE

 • język angielski
 • język niemiecki (kontynuacja) lub język włoski (od podstaw)
Język angielski jest językiem wiodącym. Zajęcia realizowane są w grupach międzyoddziałowych, zgodnych z poziomem zaawansowania uczniów.
 Zajęcia z drugiego języka obcego – języka niemieckiego lub języka włoskiego – realizowane są również w grupach międzyoddziałowych. Grupa językowa zostanie utworzona jeżeli zbierze się odpowiednia ilość chętnych i pozwolą na to możliwości organizacyjne szkoły. W przeciwnym razie uczeń będzie musiał wybrać inną grupę.

INFORMACJE DODATKOWE O KLASIE

Profil klasy ma na celu wszechstronne przygotowanie ucznia do podjęcia studiów na kierunkach przyrodniczych i medycznych.

Nauka w tej klasie pomoże uczniowi rozwijać zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi oraz umożliwi kształcenie na kierunkach przyrodniczo-medycznych. Przygotuje też  do zdania matury w zakresie rozszerzonym z biologii, chemii i języka angielskiego.

Poza obowiązkowymi zajęciami oferujemy również:

 • wyjazdy na wykłady z biologii, chemii na Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Medyczny,  Politechnikę Śląską,
 • kółka biologiczne, chemiczne, języka angielskiego
 • wyjazdy edukacyjne związane z realizacją podstawy programowej przedmiotów rozszerzonych np. do ZOO we Wrocławiu, do Palmiarni, Ogrodu Botanicznego, Planetarium Śląskiego i innych obiektów edukacyjnych
 • przygotowanie zainteresowanych uczniów do udziału w konkursach (np. Olimpiada Ekologiczna, regionalne, wojewódzkie oraz krajowe konkursy chemiczne i biologiczne oraz językowe)
 • udział w projektach międzynarodowych ( m. in. Erasmus +, Ponadnarodowa Mobilność Uczniów, eTwinning)
 • NOWOŚĆ – zajęcia dodatkowe z j. angielskiego elementy języka zawodowego dla osób przygotowujących się do pracy w zawodach medycznych (rozwijanie czterech sprawności językowych przy jednoczesnym poznawaniu i ćwiczeniu słownictwa zawodowego z zakresu opieki zdrowotnej)

Klasa o tym profilu przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcieliby kontynuować edukację na kierunkach takich jak:

 • medycyna
 • weterynaria
 • ratownictwo medyczne
 • stomatologia
 • pielęgniarstwo
 • położnictwo
 • ochrona środowiska
 • fizjoterapia
 • farmacja
 • kosmetologia
 • analityka medyczna
 • biologia
 • chemia
 • psychologia
 • dietetyka

dziennik

4458 zdalna

skalnaTV

facebook

logo instaling

dhk

dhk

logo instaling

 

Copyright © 2022 dr.EGw Rights Reserved.