Pole tekstowe: Zakup:
· Pracowni komputerowej w  2002 roku;
· Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej w 2002 roku; 
· Pracowni komputerowej w  2005 roku;
· Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej w 2005 roku; 
· Pracowni komputerowej w 2007 roku;
· Internetowego Centrum Informacji  Multimedialnej w 2007 roku; 
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego