3c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-2/4 #3n2 34
wf-4/4 #3s4 sg1
j.polski MF 31 wf-1/4 #3s1 sg3
wf-4/4 #3s4 sg1
  r_historia DG 22
2 8:50- 9:35 r_angielski-1/4 #3r1 24
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_informat.-3/4 #3in 36
r_wos-4/4 #3wo 22
j.polski MF 31 wf-1/4 #3s1 sg3
j.niemiecki-3/4 #3n3 34
wf-4/4 #3s4 sg1
  r_historia DG 22
3 9:45-10:30 r_angielski-1/4 #3r1 24
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_informat.-3/4 #3in 36
r_wos-4/4 #3wo 22
j.angielski-1/5 #3a1 24
j.angielski-2/5 #3a2 20
j.angielski-3/5 #3a3 3 aneks
j.angielski-4/5 #3a4 23
j.angielski-5/5 #3a5 25
r_historia DG 22 j.angielski-1/5 #3a1 24
j.angielski-2/5 #3a2 20
j.angielski-3/5 #3a3 3 aneks
j.angielski-4/5 #3a4 23
j.angielski-5/5 #3a5 25
matematyka MM 33
4 10:45-11:30 r_j.polski MF 31 r_angielski-1/4 #3r1 24
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_informat.-3/4 #3in 36
r_wos-4/4 #3wo 10
j.angielski-1/5 #3a1 24
j.angielski-2/5 #3a2 20
j.angielski-3/5 #3a3 3 aneks
j.angielski-4/5 #3a4 23
j.angielski-5/5 #3a5 25
r_j.polski MF 31 religia BO 11
5 11:35-12:20 j.polski MF 31 r_historia DG 22 r_angielski-1/4 #3r1 24
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_informat.-3/4 #3in 36
r_wos-4/4 #3wo 10
r_j.polski MF 31 r_j.polski MF 31
6 12:30-13:15 matematyka MM 33 matematyka MM 33 r_historia DG 22 religia BO 11 r_j.polski MF 31
7 13:20-14:05 wf-1/4 #3s1 sg3
wf-2/4 #3s2 sg1
j.niemiecki-3/4 #3n3 34
j.niemiecki-1/4 #3n1 34
wf-2/4 #3s2 sg1
wf-3/4 #3s3 sg3
pom. p-p MM 33 wf-3/4 #3s3 sg3
j.niemiecki-4/4 #3n4 34
zaj. z wych. TM 22
8 14:15-15:00 j.niemiecki-1/4 #3n1 34
wf-2/4 #3s2 sg1
j.niemiecki-2/4 #3n2 34   wf-3/4 #3s3 sg3
j.niemiecki-4/4 #3n4 34
 
Obowiązuje od: 24-09-2018
Drukuj plan
wygenerowano 24-09-2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum