2c
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 r_angielski-1/3 #2r1 23
r_angielski-2/3 #2r2 3 aneks
r_wos-3/3 #2wo 22
  zaj. z wych. DG 22 rat. med.-po-2/4 #rm1 14
eduk. polic.-3/4 #ep1 22
eduk. polic.-4/4 #ep2 sg3
pom. p-p MM 33
2 8:50- 9:35 j.angielski-1/4 #2a1 23
j.niemiecki-2/4 #2n2 34
wf-3/4 #2s3 sg3
wf-4/4 #2s4 sg1
r_angielski-1/3 #2r1 23
r_angielski-2/3 #2r2 3 aneks
r_wos-3/3 #2wo 10
r_angielski-1/3 #2r1 23
r_angielski-2/3 #2r2 3 aneks
r_wos-3/3 #2wo 10
rat. med.-po-2/4 #rm1 14
eduk. polic.-3/4 #ep1 22
eduk. polic.-4/4 #ep2 sg3
matematyka MM 33
3 9:45-10:30 j.niemiecki-1/4 #2n1 34
j.angielski-2/4 #2a2 3 aneks
wf-3/4 #2s3 sg3
wf-4/4 #2s4 sg1
matematyka MM 33 j.angielski-1/4 #2a1 23
j.angielski-2/4 #2a2 3 aneks
j.niemiecki-3/4 #2n3 34
wf-4/4 #2s4 sg1
u_przyroda EG 26 r_j.polski KF 30
4 10:45-11:30 wf-1/4 #2s1 sg3
wf-2/4 #2s2 sg1
j.angielski-3/4 #2a3 20
j.niemiecki-4/4 #2n4 34
matematyka MM 33 r_historia DG 22 r_angielski-1/3 #2r1 23
r_angielski-2/3 #2r2 3 aneks
r_wos-3/3 #2wo 21
j.polski KF 30
5 11:35-12:20 wf-1/4 #2s1 sg3
wf-2/4 #2s2 sg1
j.niemiecki-3/4 #2n3 34
j.angielski-4/4 #2a4 25
u_przyroda EG 26 r_historia DG 22 j.angielski-1/4 #2a1 23
j.angielski-2/4 #2a2 3 aneks
wf-3/4 #2s3 sg3
j.niemiecki-4/4 #2n4 34
j.niemiecki-1/4 #2n1 34
wf-2/4 #2s2 sg1
j.angielski-3/4 #2a3 20
j.angielski-4/4 #2a4 25
6 12:30-13:15 j.polski KF 30 u_przyroda EG 26 j.polski KF 30 u_przyroda EG 26 wf-1/4 #2s1 sg3
j.niemiecki-2/4 #2n2 34
j.angielski-3/4 #2a3 20
j.angielski-4/4 #2a4 25
7 13:20-14:05 r_j.polski KF 30 r_historia DG 22 j.polski KF 30 religia BO 11 religia BO 11
8 14:15-15:00 u_zaj.art. KF 30   u_zaj.art. KF 30 r_j.polski KF 30  
9 15:05-15:50       ed. kult.-me-1/4 #ekm @
rat. med.-po-2/4 #rm2 @
 
10 15:55-16:40       ed. kult.-me-1/4 #ekm @
rat. med.-po-2/4 #rm2 @
 
Obowiązuje od: 24-09-2018
Drukuj plan
wygenerowano 24-09-2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum