3b
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     r_angielski-1/4 #3r1 23
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_angielski-3/4 #3r3 3 aneks
  j.niemiecki-1/4 #3n1 34
wf-3/4 #3w3 sg1
2 8:50- 9:35 r_chemia KC 14 wf-1/4 #3w1 sg1
wf-2/4 #3w2 sg3
j.niemiecki-3/4 #3n3 34
r_angielski-1/4 #3r1 23
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_angielski-3/4 #3r3 3 aneks
  j.niemiecki-1/4 #3n1 34
wf-2/4 #3w2 sg3
wf-3/4 #3w3 sg1
3 9:45-10:30 r_chemia KC 14 wf-1/4 #3w1 sg1
wf-2/4 #3w2 sg3
j.niemiecki-3/4 #3n3 34
r_biologia AG 10 wf-1/4 #3w1 sg1
j.niemiecki-2/4 #3n2 34
religia BO 11
4 10:45-11:30 r_chemia KC 14 zaj. z wych. PG 20 j.polski GC 21 r_chemia KC 14 r_biologia AG 26
5 11:35-12:20 r_biologia AG 10 religia BO 11 matematyka MM 33 r_chemia KC 14 r_biologia AG 26
6 12:30-13:15 j.angielski-1/4 #3p1 23
j.angielski-2/4 #3p2 20
j.angielski-3/4 #3p3 3 aneks
j.angielski-4/4 #3p4 24
u_hist.i sp. DG 22   j.angielski-1/4 #3p1 23
j.angielski-2/4 #3p2 20
j.angielski-3/4 #3p3 3 aneks
j.angielski-4/4 #3p4 24
matematyka MM 33
7 13:20-14:05 j.angielski-1/4 #3p1 23
j.angielski-2/4 #3p2 20
j.angielski-3/4 #3p3 3 aneks
j.angielski-4/4 #3p4 24
j.polski GC 21   j.polski GC 21 MM mat (kółko)
8 14:15-15:00 r_angielski-1/4 #3r1 23
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_angielski-3/4 #3r3 3 aneks
j.niemiecki-4/4 #3n4 34   matematyka MM 33  
9 15:05-15:50 j.niemiecki-2/4 #3n2 34
wf-3/4 #3w3 sg1
j.niemiecki-4/4 #3n4 34   r_biologia AG 10  
Obowiązuje od: 5 marca 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 03-03-2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum