3a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45     r_angielski-1/4 #3r1 23
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_angielski-3/4 #3r3 3 aneks
r_wos-4/4 #3ws 11
  j.niemiecki-1/4 #3n1 34
wf-3/4 #3w3 sg1
2 8:50- 9:35 r_geografia BP 21 wf-1/4 #3w1 sg1
wf-2/4 #3w2 sg3
j.niemiecki-3/4 #3n3 34
r_angielski-1/4 #3r1 23
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_angielski-3/4 #3r3 3 aneks
r_wos-4/4 #3ws 11
  j.niemiecki-1/4 #3n1 34
wf-2/4 #3w2 sg3
wf-3/4 #3w3 sg1
3 9:45-10:30 r_geografia BP 21 wf-1/4 #3w1 sg1
wf-2/4 #3w2 sg3
j.niemiecki-3/4 #3n3 34
r_matematyka EA 32 wf-1/4 #3w1 sg1
j.niemiecki-2/4 #3n2 34
matematyka EA 32
4 10:45-11:30 matematyka EA 32 zaj. z wych. MD 23 r_matematyka EA 32 r_matematyka EA 32 r_matematyka EA 32
5 11:35-12:20 matematyka EA 32 j.polski GC 21 j.polski GC 21 r_matematyka EA 32 u_hist.i sp. DG 22
6 12:30-13:15 j.angielski-1/4 #3p1 23
j.angielski-2/4 #3p2 20
j.angielski-3/4 #3p3 3 aneks
j.angielski-4/4 #3p4 24
j.polski GC 21 r_geografia BP 21 j.angielski-1/4 #3p1 23
j.angielski-2/4 #3p2 20
j.angielski-3/4 #3p3 3 aneks
j.angielski-4/4 #3p4 24
religia BO 11
7 13:20-14:05 j.angielski-1/4 #3p1 23
j.angielski-2/4 #3p2 20
j.angielski-3/4 #3p3 3 aneks
j.angielski-4/4 #3p4 24
religia BO 11 r_geografia BP 21 r_matematyka EA 32 EA mat (kółko)
8 14:15-15:00 r_angielski-1/4 #3r1 23
r_angielski-2/4 #3r2 20
r_angielski-3/4 #3r3 3 aneks
r_wos-4/4 #3ws 11
j.niemiecki-4/4 #3n4 34      
9 15:05-15:50 j.niemiecki-2/4 #3n2 34
wf-3/4 #3w3 sg1
j.niemiecki-4/4 #3n4 34      
Obowiązuje od: 5 marca 2018 r.
Drukuj plan
wygenerowano 03-03-2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum