2a
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/4 #2n1 34
r_angielski-2/4 #2r2 12
r_wos-4/4 #2wo 11
pom. p-p MB 12 j.polski MK 30 rat. med.-po-2/4 #rm1 14
eduk. polic.-3/4 #ep1 22
eduk. polic.-4/4 #ep2 sg3
r_fizyka-1/3 #2fi 26
r_chemia-2/3 #2ch 14
r_geografia-3/3 #2ge 20
2 8:50- 9:35 r_angielski-1/4 #2r1 23
j.angielski-2/4 #2a2 12
wf-3/4 #2s3 sg3
wf-4/4 #2s4 sg1
r_matematyka KK 32 r_angielski-1/4 #2r1 23
r_angielski-2/4 #2r2 12
r_wos-4/4 #2wo 10
rat. med.-po-2/4 #rm1 14
eduk. polic.-3/4 #ep1 22
eduk. polic.-4/4 #ep2 sg3
r_fizyka-1/3 #2fi 26
r_chemia-2/3 #2ch 14
r_geografia-3/3 #2ge 20
3 9:45-10:30 r_angielski-1/4 #2r1 23
j.niemiecki-2/4 #2n2 34
j.angielski-3/4 #2a3 12
wf-4/4 #2s4 sg1
r_angielski-1/4 #2r1 23
r_angielski-2/4 #2r2 12
r_wos-4/4 #2wo 11
j.angielski-1/4 #2a1 23
j.angielski-2/4 #2a2 12
j.niemiecki-3/4 #2n3 34
wf-4/4 #2s4 sg1
j.polski MK 31 r_matematyka KK 32
4 10:45-11:30 wf-1/4 #2s1 sg3
wf-2/4 #2s2 sg1
j.angielski-3/4 #2a3 12
j.niemiecki-4/4 #2n4 34
u_hist.i sp. TM 11 u_hist.i sp. TM 10 j.angielski-1/4 #2a1 23
r_angielski-2/4 #2r2 12
wf-3/4 #2s3 sg2
j.angielski-4/4 #2a4 3 aneks
r_matematyka KK 32
5 11:35-12:20 wf-1/4 #2s1 sg3
wf-2/4 #2s2 sg1
j.niemiecki-3/4 #2n3 34
j.angielski-4/4 #2a4 3 aneks
u_hist.i sp. TM 11 zaj. z wych. AS 10 j.angielski-1/4 #2a1 23
j.angielski-2/4 #2a2 12
wf-3/4 #2s3 sg3
j.niemiecki-4/4 #2n4 34
j.niemiecki-1/4 #2n1 34
wf-2/4 #2s2 sg1
r_wos-4/4 #2wo 10
6 12:30-13:15 religia BO 11 j.polski MK 31 r_matematyka KK 32 u_hist.i sp. TM 10 wf-1/4 #2s1 sg3
j.niemiecki-2/4 #2n2 34
j.angielski-3/4 #2a3 12
j.angielski-4/4 #2a4 3 aneks
7 13:20-14:05 matematyka KK 32 j.polski MK 31 matematyka KK 32 r_fizyka-1/3 #2fi 26
r_chemia-2/3 #2ch 14
r_geografia-3/3 #2ge 20
 
8 14:15-15:00 matematyka KK 32   religia BO 11 r_fizyka-1/3 #2fi 26
r_chemia-2/3 #2ch 14
r_geografia-3/3 #2ge 20
 
9 15:05-15:50       ed. kult.-me-1/4 #ekm @
rat. med.-po-2/4 #rm2 @
 
10 15:55-16:40       ed. kult.-me-1/4 #ekm @
rat. med.-po-2/4 #rm2 @
 
Obowiązuje od: 29-04-2019
Drukuj plan
wygenerowano 29-04-2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum